Bérelj Tesla Model 3-at a MAH Zrt-től!

Ültél már Teslában? Átélted már a Tesla élményt és megmutatnád a családodnak is? Vásárolnál egy Teslát, de nem vagy biztos a képességeiben? Itt a lehetőség, hogy a legnépszerűbb modellt szeretteid, barátaid és ügyfeleid körében élvezd! Akár egy hétvégére is bérlehető, napi 200 km megtehető futásteljesítmény mellett (1 km túlfutás: Br.: 127 HUF). Amennyiben születésnapi ajándéknak szánod, készíts fényképet az ünnepelttel és oszd meg ismerőseid között, hogy a MAH Zrt.-től béreltél Teslát. Ebben az esetben, ha erről fényképet küldesz nekünk, a bérleti díj 20%-ával mi járulunk hozzá az ajándékodhoz!
Rendezvényre vagy egyéb eseményekre kérj egyedi ajánlatot, konstrukcióink rugalmasak, könnyedén személyre szabhatóak.

Bérelhető autóink

Tesla Model 3 Long Range AWD Facelift

2-3 nap esetén: 41 990 HUF / nap

4-6 nap esetén: 38 990 HUF / nap

7+ nap esetén: 35 990 HUF / nap

Km túlfutás: 127 HUF / 1 km
A megadott árak bruttó árak, a bérlet megkezdésekor kell rendezni számla ellenében.

Tesla Model 3 Performance AWD

2-3 nap esetén: 52 990 HUF / nap

4-6 nap esetén: 48 490 HUF / nap

7+ nap esetén: 45 990 HUF / nap

Km túlfutás: 127 HUF / 1 km
A megadott árak bruttó árak, a bérlet megkezdésekor kell rendezni számla ellenében.

Bérleti feltételek

 • minimum 25 éves betöltött életkor
 • érvényes B kategóriás jogosítvány
 • érvényes személyes dokumentumok
 • 350 000 HUF letét átutalással, kizárólag a bérlő számlájáról
A bérlet további standard feltételei az alábbi linkre kattintva olvashatóak.
Amennyiben kérdésed merülne fel a rendeléssel, vásárlással kapcsolatban, vagy bármi másban tudunk segíteni, keress minket bizalommal:

Bérleti feltételek

A bérlet általános feltételei

 • Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 • A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 • A gépkocsit kifejezetten tilos különösen: - másnak bérbe, illetve kölcsön adni, - autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, - alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni, - a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 • Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 • A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 • A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. A bíráságról való e-mailben történt tájékoztatást követő 5 napon belül a Bérlő köteles a bírság összegét a Bérbeadónak átadni.
 • A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő e körben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 • A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, legalább 50%-os töltöttséggel. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 • Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.