Bérelj Tesla Model 3-at a MAH Zrt-től!

Ültél már Teslában? Átélted már a Tesla élményt és megmutatnád a családodnak is? Vásárolnál egy Teslát, de nem vagy biztos a képességeiben? Itt a lehetőség, hogy a legnépszerűbb modellt szeretteid, barátaid és ügyfeleid körében élvezd! Akár egy hétvégére is bérlehető és nincs napi futáskorlátozás! Amennyiben születésnapi ajándéknak szánod, készíts fényképet az ünnepelttel és oszd meg ismerőseid között, hogy a MAH Zrt.-től béreltél Teslát. Ebben az esetben, ha erről fényképet küldesz nekünk, a bérleti díj 20%-ával mi járulunk hozzá az ajándékodhoz!
Rendezvényre vagy egyéb eseményekre kérj egyedi ajánlatot, konstrukcióink rugalmasak, könnyedén személyre szabhatóak.

Bérelhető autóink

Tesla Model 3 Long Range AWD Facelift

2-3 nap esetén: 42 990 HUF / nap

4-6 nap esetén: 39 490 HUF / nap

7+ nap esetén: 35 990 HUF / nap

A megadott árak bruttó árak, a bérlet megkezdésekor kell rendezni számla ellenében

Tesla Model 3 Performance AWD

2-3 nap esetén: 48 990 HUF / nap

4-6 nap esetén: 44 490 HUF / nap

7+ nap esetén: 41 990 HUF / nap

A megadott árak bruttó árak, a bérlet megkezdésekor kell rendezni számla ellenében

Bérleti feltételek

 • minimum 25 éves betöltött életkor
 • érvényes B kategóriás jogosítvány
 • érvényes személyes dokumentumok
 • 500 000 HUF letét átutalással, kizárólag a bérlő számlájáról
A bérlet további standard feltételei az alábbi linkre kattintva olvashatóak.
Amennyiben kérdésed merülne fel a rendeléssel, vásárlással kapcsolatban, vagy bármi másban tudunk segíteni, keress minket bizalommal:
Král Ádám
Értékesítő
Luczek Dávid
Értékesítő

Bérleti feltételek

A bérlet általános feltételei

 • Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 • A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 • A gépkocsit kifejezetten tilos különösen: - másnak bérbe, illetve kölcsön adni, - autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, - alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni, - a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 • Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 • A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 • A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. A bíráságról való e-mailben történt tájékoztatást követő 5 napon belül a Bérlő köteles a bírság összegét a Bérbeadónak átadni.
 • A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő e körben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 • A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, legalább 50%-os töltöttséggel. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 • Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.