A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának kritériumai

2020 a fordulat éve ebben a témában, az idei évtől a Magyar Autókereskedőház Zrt. is tudja nyújtani a nagycsaládosok részére a Magyar Állam által biztosított 2,5 mHUF mértékű állami támogatást. Hogy mire lehet igénybe és ki jogosult ennek az igénylésére, pár kérdés/válaszban összefoglaltuk, íme:

1. Mitől minősül a vásárló nagycsaládnak?

Háztartás akkor minősül nagycsaládnak, ha legalább 3 gyermekünk van. (vagy több)

2. Mitől minősül a vásárló nagycsaládosnak?

(Mivel a törvény különbséget tesz nagycsalád és nagycsaládos fogalom között)

Nagycsaládosnak pedig az a személy (vásárló) minősül, aki három gyermeke után családi pótlékra jogosult

3. Gyermeknek számít….?

Gyermeknek számít meglévő babáink mellett a várandósság 12. hetét követően a magzat, valamint az igénylő háztartásában nevelt vagy gondozott tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy is. Ugyanakkor a családnál ideiglenesen elhelyezett GYERMEKET NEM VESZIK FIGYELEMBE a „nagycsaládos” státusz megállapításakor. Fontos, hogy csak meglévő gyermekekre, magzatokra jár a támogatást, gyerekvállalással nem lehetünk jogosulttá az „ingyen” pénzre.

4. Személyre vonatkozó feltételek:

 • Az igénylőnek vagy házastársának B kategóriás jogosítvánnyal szükséges rendelkeznie, és nem tilthatták el a vezetéstől.
 • A kérelmezőnek nem lehet NAV köztartozása.
 • Az igénylő büntetlen előéletű kell legyen.
 • Egyetlen alkalommal lehet igényelni az autóvásárlási támogatást.
 • Magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a kérelmezőnek.
 • az összes igényben feltüntetett személynek azonos lakóhellyel kell rendelkeznie

5. További feltételek, a támogatás visszafizetése

Az autóra be kell jegyeztetnünk elidegenítési és terhelési tilalmat a vásárlást követő 3 évre.

 • A kereskedőnek pedig fel kell helyeznie az autóra a „Családbarát Magyarország” logót. A három év alatt a gépjármű nem értékesíthető, és az üzembentartói jog sem adható át másnak. Továbbá a jármű átalakítása, más kategóriában történő vizsgáztatása sem engedélyezett.
 • A támogatást vissza kell fizetni: Amennyiben utólagosan kiderül, hogy a személyi feltételek megállapításakor valótlanságot állítottunk.
 • Ha az elidegenítési és terhelési tilalmat nem jegyeztettük be.
 • Amennyiben házas-, élettársi kapcsolatunk három éven belül megszűnik, és ezt követően nem minősülünk nagycsaládosnak. (Például a válást követően két gyermeket nálunk, a harmadikat a másik félnél helyeznek el.)
 • Örökbefogadott gyermekünkre vonatkozóan az örökbefogadási szerződést két éven belül felbontják.
 • Az állami támogatás nem számít Önerőnek, az közvetlenül a jármű vételárát csökkenti!
 • Amennyiben az autó eladásra kerül, vagy a lízingszerződést felmondják nemfizetés miatt három éven belül, akkor a támogatás időarányos, 3 évből még hátralévő részét szükséges visszafizetnünk.
 • Ha a visszafizetendő pénz egyösszegű rendezése túl nagy terhet róna a családunkra, akkor a Kincstár kérelmünkre adhat 12 hónapos fizetési halasztást vagy 36 hónapos részletfizetést.

Az folyamatot az alábbi leegyszerűsített infografika mutatja be:

GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

1. Milyen forrásból egészíthetjük ki a támogatást?

- az autó maradék árának lehetséges fedezeti módjai:

- önerő

- zártvégű pénzügyi lízing vagy személyi kölcsön

2. Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

Legalább hétszemélyes új személyautót.

3. Mekkora támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó vásárlásához?

2,5 millió forintot, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást.

4. Kell-e bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás.

5. Mikor lehet igényelni a támogatást?

2019. július 1-jétől.

6. Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

7. Tovább értékesíthető a megvásárolt autó?

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.

8. Meg kell-e előlegeznie a támogatás összegét a vásárlónak?

Nem, a támogatás összegét az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja.

9. Igényelhetik-e az egyszülős családok?

IGEN.

10. Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást (késedelmi kamattal együtt)?

Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak. Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.

Mindezek után nincs más hátra, mint az IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK összeszedése, melyek alább találhatóak. A lap alján pedig a formanyomtatvány gombbal letölthetőek az igényléshez szükséges dokumentumok.

Tehát a szükséges adatok listája:

 • kérelmező és házastársa/élettársa személyes adatai (neve, adóazonosító jele, állampolgársága, születési neve, helye, ideje, anyja születési neve, vezetői engedély szám (ha rendelkezik vele az igénylő), bejelentett lakcím, telefon ill. e-mail elérhetőség)
 • gyermekekre vonatkozó adatok (neve, szül.helye, ideje, adóazonosító jele)*
 • figyelembe vehető várandósság (ha a magzat 12 hétnél idősebb)
 • figyelembe vehető nevelt vagy gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek (a gyermek adatai)

JOGOSULTSÁG

 • nyilvántartott köztartozás bevallása
 • a kérelmező, ill. házastársa erkölcsi bizonyítványára vonatkozó kérdés
 • az igényelt támogatás összege forintban
 • a vásárlási szerződés formája

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK (a kérelemhez csatolt mellékletben)

 • személyazonosításhoz szükséges irat
 • nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok valódiságáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatoknak a Magyar Államkincstár általi ellenőrzéshez
 • figyelembe vehető várandósság esetén; a várandósság 12.-hetének betöltését igazoló okirít, ami tartalmazza a várandósság tényét és fennállásának idejét
 • figyelembe vehető nevelt vagy gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékosság esetén ezt az állapotot igazoló okirat

NYILATKOZAT

 • Kitöltése, 2 db tanú jelenlétében

A kiterjesztett verzió (gyermekek feltüntetésének szabályai, várandóság figyelembe vétele stb.) a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ oldalon szerepel.

Amennyiben kérdésed merülne fel a rendeléssel, vásárlással kapcsolatban, vagy bármi másban tudunk segíteni, keress minket bizalommal:
Král Ádám
Értékesítő
Luczek Dávid
Értékesítő